Stichting Elkien

Voor Stichting Elkien zijn toegankelijkheid en het ’thuis-gevoel’ belangrijke waarden. Om dit gevoel op haar Youtube kanaal te versterken, heb ik een drietal geanimeerde intro’s gemaakt voor verschillende types content. 

Om wat langere video’s een extra speels randje te geven, heb ik een animated overlay gecreëerd met de hond uit het logo. Deze komt zo nu en dan door het beeld huppelen. 

De animaties hebben een positieve invloed op de engagement met de doelgroep, doordat de experience van de video’s als toegankelijker wordt ervaren. 

Animated overlay

Algemene logo animatie

Woning te huur animatie

Klussen met Elkien

© Studio Pistachio 2021