Regionale Zorgvisie
Gooi-Vechtstreek-Almere

In opdracht van House of Coherence heb ik de opmaak mogen verzorgen van de Regionale Zorgvisie Gooi-Vechtstreek-Almere. Met deze visie wordt door middel van regionale samenwerking de zorg, het welzijn en oprechte aandacht voor ouderen en kwetsbare doelgroepen nu, straks en in de toekomst gewaarborgd.

Een mooie en waardevolle opdracht waarmee ik een stukje heb kunnen bijdragen aan de toekomst van de (ouderen)zorg.

Het complete visiedocument met de voorgenomen ambities kan hier worden bekeken

© Studio Pistachio 2021